Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Quyết định số 586/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Cập nhật lúc: 16:30 24/08/2017

Ngày 17/8/2017,  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 3498/BVHTTDL-ĐA về việc triển khai Quyết định số 586/QĐ-TTg, ngày 03/5/2017  của Chính phủ.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh được hỗ trợ theo Đề án đã được Chính phủ phê duyệt cần có văn bản xác định  nhu cầu sử dụng số trang thiết bị được hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho địa phương;  thành lập Tổ tiếp nhận kinh phí và triển khai thực Đề án đúng mục đích, kế hoạch và tiến độ theo Quyết định số 586/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đồng thời có văn bản cam kết mua sắm thiết bị chiếu phim lưu động kỹ thuật số và xe ô tô chuyên dùng chiếu phim lưu động đúng theo thông số, cấu hình, kỹ thuật đã được Bộ VHTTDL phê duyệt tại Quyết định số 3053/QĐ-BVHTTDL, ngày 07/8/2017.

Cũng theo nội dung văn bản tỉnh Đắk Lắk sẽ được hỗ trợ 01 bộ thiết bị chiếu phim lưu động kỹ thuật số trong năm 2017 và 01 xe ô tô chuyên dùng chiếu phim lưu động vào năm 2018.

Triển khai văn bản trên, ngày 24/8/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành văn bản số 6662/UBND-KGVX giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ nội dung để tham mưu theo đúng quy định./.

  

Thanh Viên