Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác thư viện năm 2018

Cập nhật lúc: 13:53 13/08/2017

Ngày 02/8/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành văn bản hướng dẫn các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa, Thể thao các tỉnh, thành trong cả nước về kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trong công tác thư viện năm 2018.

Theo đó, sẽ tập trung và 05 hoạt động chính sau: Tổ chức trưng bày, triển lãm, tuyên truyền giới thiệu sách, báo, tư liệu nhân các ngày lễ; Tổ chức ngày hội Sách và Văn hóa đọc trong thời gian từ 3/2018 – hết 30/4/2018; Triển khai Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”, Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; Triển khai các Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ VHTTDL với Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an… đồng thời Bộ Văn hóa, Thể  thao và Du lịch cũng dự kiến sẽ tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn…  liên quan đến lĩnh vực thư viện trong năm 2018 để các địa phương có cơ sở chủ động trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị trong năm 2018.

 

Nhị Bình