Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định Chương trình bồi dưỡng kiến thức về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Cập nhật lúc: 14:09 06/09/2017

Ngày 15/8/2017, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã ký ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BVHTTDL quy định Chương trình bồi dưỡng kiến thức về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Theo đó, đối tượng áp dụng gồm: Người có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc ngành xây dựng, kiến trúc quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 9, Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; Người có nhu cầu tìm hiểu kiến thức phục vụ hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

Ảnh: Các đại biểu tham dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Di tích lịch sử Đình Lạc Giao

Tại Thông tư cũng quy định cụ thể khung chương trình, với 04 học phần và nội dung bồi dưỡng tương đương với 120 tiết. Phần mô tả nội dung chương trình, gồm: Cơ sở lý thuyết và bài học kinh nghiệm về tu bổ di tích; Kiến thức, quy trình và kỹ năng cơ bản trong hoạt động tu bổ di tích; Nghiên cứu, khảo sát thực địa và làm bài tập thực hành; Tiểu luận thu hoạch.

Thông tư chính thức có hiệu lực kể từ ngày 05/10/2017.

TV