Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk sử dụng tài tiệu giáo dục gắn với trưng bày thường xuyên dành cho học sinh

Cập nhật lúc: 22:49 13/05/2019

Tài liệu giáo dục dành cho học sinh với chủ đề “Hành trình khám phá Đắk Lắk” được xây dựng gắn liền với nội dung của Trưng bày thường xuyên (Đa dạng sinh học, Văn hóa dân tộc và Lịch sử) sẽ được Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk đưa vào phục vụ cho học sinh nhân Ngày Quốc tế Bảo tàng 18/5/2019.

Các em học sinh tìm hiểu về nhà dài truyền thống Ê đê

Thông qua việc tham quan thực tế và thực hành với Tài liệu giáo dục sẽ tạo không gian cho cho các em học sinh khám phá và trải nghiệm, kích thích sự chủ sộng, trí tưởng tượng, khả năng quan sát, hứng thú với các hoạt động của Bảo tàng; giúp các em tìm hiểu và ghi nhớ một cách dễ dàng nhất đối với những nội dung về điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hóa truyền thống của địa phương được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời tạo ra sân chơi bổ ích cho các em góp phần giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, giữ gìn và phát huy những giá trị lịch sử tự nhiên và xã hội của dân tộc.

Cùng với các bảo tàng trên cả nước, Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk cũng miễn phí tham quan cho du khách trong Ngày Quốc tế Bảo tàng 18/5/2019.

Duy Hà