Ban hành Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức xã hội đối với hoạt động quảng cáo

Cập nhật lúc: 12:53 08/04/2021

Bộ VHTTDL vừa có Quyết định số 1138/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch Truyền thông nâng cao nhận thức xã hội đối với hoạt động quảng cáo năm 2021.

 Ảnh minh họa

Kế hoạch được ban hành nhằm tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về chính sách quản lý hoạt động quảng cáo, thực trạng quảng cáo hiện nay, chiến lược phát triển các ngành Công nghiệp Văn hóa Việt Nam - lĩnh vực quảng cáo. Bên cạnh đó, tuyên truyền về chính sách, hệ thống pháp luật về quản lý hoạt động quảng cáo; nâng cao nhận thức về phát triển ngành công nghiệp quảng cáo Việt Nam đến các tầng lớp nhân dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng thời phản ánh những thành tựu nổi bật trong hoạt động quảng cáo trong cả nước; thúc đẩy mặt tích cực, yếu tố thẩm mỹ, giá trị văn hóa trong hoạt động quảng cáo.

Các nhiệm vụ truyền thông của Kế hoạch, gồm: Xây dựng phóng sự "Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam - lĩnh vực quảng cáo năm 2021", với nội dung tuyên truyền về chính sách, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quản lý hoạt động quảng cáo, thực trạng thực hiện quảng cáo hiện nay, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam - lĩnh vực quảng cáo. Xây dựng các loại hình tin, bài tuyên truyền trên báo điện tử và báo in với nội dung: Cập nhật mới nhất về hoạt động quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo trong cả nước; phản ánh bằng hình ảnh những mặt được và chưa được của hoạt động quảng cáo hiện nay; phóng sự ảnh quảng bá hình ảnh những thành tựu trong hoạt động quảng cáo, thúc đẩy những yếu tố tích cực, giá trị của hoạt động quảng cáo đối với kinh tế - xã hội.