Ban hành Kế hoạch Ngoại giao Văn hóa năm 2019 của tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 16:20 24/05/2019

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk, ngày 21 tháng 5 năm 2019, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch Ngoại giao Văn hóa năm 2019 của tỉnh Đắk Lắk.

Kế hoạch yêu cầu các hoạt động Ngoại giao Văn hóa được triển khai phải đảm bảo chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh trong năm 2019; Ngoại giao Văn hóa phải được gắn kết chặt chẽ với Ngoại giao Kinh tế, Ngoại giao Chính trị và đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với bạn bè quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Ảnh Minh họa

Kế hoạch tập trung vào các hoạt động chính, gồm: (1) Tập trung tuyên truyền về Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020; giới  thiệu các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh liên quan đến Ngoại giao Văn hóa; giới thiệu hình ảnh, con người, thế mạnh, tiềm năng, cơ hội hợp tác, đầu tư về văn hóa, du lịch của tỉnh Đắk Lắk đến bạn bè quốc tế; (2) Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa: Biểu diễn chương trình Yeongsan Jakbub; Tham dự Lễ hội âm thanh quốc tế lớn nhất Hàn Quốc, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Yoga thế giới; Hoạt động giao lưu nhân dân giữa các tổ chức đoàn thể nhân dịp Tết cổ truyền và kỷ niệm năm thiết lập quan hệ truyền thống, đoàn kết, hữu nghị với Campuchia, Lào và Nhật Bản; Liên hoan tiếng hát Pháp ngữ khu vực miền trung - Tây Nguyên mở rộng lần thứ V năm 2019; Hưởng ứng các hoạt động chúc mừng nhân kỷ niệm năm tròn, năm lẻ năm thiết lập quan hệ ngoại giao với một số quốc gia; Trao đổi điện, thiệp, thư chúc mừng nhân dịp quốc khánh, ngày độc lập, sinh nhật Vua, Nữ hoàng các nước; Tổ chức các hoạt động phát sinh khác.

Sở Ngoại vụ Đắk Lắk là cơ sở đầu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh Đắk Lắk triển khai các nội dung trong Kế hoạch và các hoạt động động Ngoại giao Văn hóa phát sinh trong năm 2019.

Duy Hà