Đắk Lắk đã hỗ trợ 65 hướng dẫn viên, viên chức hoạt động nghệ thuật theo Nghị quyết số 68/NQ-CP

Cập nhật lúc: 20:07 09/09/2021

Tính đến ngày 30/8, UBND tỉnh phê duyệt và cấp kinh phí hỗ trợ khó khăn cho 65 trường hợp hướng dẫn viên, viên chức hoạt động nghệ thuật theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, với tổng kinh phí trên 241 triệu đồng.

Ảnh minh hoạ

Theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ và hướng dẫn viên du lịch là hai trong số các nhóm đối tượng được hỗ trợ với số tiền 3.710.000 đồng/người.

Viên chức hoạt động nghệ thuật được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện là đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV và làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải tạm dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với Hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện về thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định của Luật Du lịch và có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa; có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch. Hợp đồng lao động có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm nộp hồ sơ.

Đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật (bao gồm cả đơn vị trực thuộc cơ quan Trung ương) lập danh sách viên chức hoạt động nghệ thuật bảo đảm các điều kiện như trên gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đối với hướng dẫn viên du lịch có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ đề nghị đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi cấp thẻ cho hướng dẫn viên du lịch.

Hiện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tiếp nhận hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt, hỗ trợ, thời gian theo quy định đến hết ngày 31/01/2022.

HH