8 tháng đầu năm, khách tham quan Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk đạt hơn 72% kế hoạch năm 2019

Cập nhật lúc: 14:27 16/09/2019

Tháng 8 năm 2019, Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk đã đón tiếp và phục vụ ước đạt trên 3.774 lượt khách, trong đó, khách trong nước ước đạt trên 3.584 lượt khách, khách quốc tế ước đạt 190 lượt khách đã góp phần nâng tổng số khách đón tiếp và phục vụ 8 tháng đầu năm 2019 ước đạt gần 47.000 lượt khách, đạt trên 72% kế hoạch, trong đó, khách trong nước ước đạt gần 50.000 lượt khách đạt trên 73% kế hoạch, khách quốc tế ước đạt gần 1.900 lượt khách, đạt trên 53% kế hoạch.

Nghe thuyết minh phần đa dạng sinh học

Tổng thu từ hoạt động trong 8 tháng đầu năm 2019 ước đạt hơn 950 triệu đồng, đạt gần 80% so với kế hoạch năm 2019.

Dương Nguyễn