200 triệu đồng xây dựng bến nước buôn Sưk, xã Ea Đar

Cập nhật lúc: 04:12 08/11/2017

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Ea Kar vừa tổ chức bàn giao bến nước cho người dân buôn Sưk, xã Ea Đar (huyện Ea Kar).

Bến nước buôn Sưk do Ủy ban MTTQ huyện làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí xây dựng 200 triệu đồng do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ.

Cán bộ Mặt trận các cấp kiểm tra, bàn giao công trình bến nước cho người dân buôn Sưk, xã Ea Đar

Đây là công trình góp phần bảo đảm nước sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là chống hạn trong mùa khô cho người dân trong buôn và một số vùng lân cận; đồng thời góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

Đây là đến nước thứ tư do Ủy ban MTTQ các cấp đầu tư xây dựng cho các buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn huyện Ea Kar trong năm 2016 và 2017.

Theo Baodaklak.vn