Phục dựng Lễ mừng lúa mới của người Gia Rai

Ngày 27/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với UBND huyện Ea H’Leo tổ chức phục dựng Lễ mừng lúa mới của người Gia Rai ở buôn Treng, xã Ea H’Leo, huyện Ea H’Leo.

Bàn giao Khu du lịch Thác Dray K’nao về địa phương quản lý

UBND tỉnh vừa có văn bản số 6803/UBND-KGCX, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường,

Sẽ trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú trong Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020

Đó chính là nội dung vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý tại văn bản số 6676/UBND-KGVX.

Mở lớp truyền dạy đánh cồng chiêng năm 2019 cho học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tại Trường Đại học Tây Nguyên

Theo kế hoạch, trong tháng 8/2019 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức mở lớp truyền dạy đánh cồng chiêng năm 2019 cho học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số đang học tại Trường Đại học Tây Nguyên

Hội nghị thống nhất tên gọi và chọn “Ngày tưởng niệm, tri ân các chiến sỹ cách mạng tại Nhà đày Buôn Ma Thuột”

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh vừa tổ chức Hội nghị thống nhất tên gọi và chọn “Ngày tưởng niệm, tri ân các chiến sỹ cách mạng tại Nhà đày Buôn Ma Thuột”.

Triển khai thực hiện định hướng hoạt động bảo tàng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lich triển khai thực hiện Công văn số 2887/BVHTTDL-DSVH của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc định hướng hoạt động bảo tàng.

Quy trình giám định tư pháp đối với di vật, cổ vật

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BVHTTDL quy định quy trình giám định tư pháp đối với di vật, cổ vật và có hiệu lực thi hành từ ngày ngày 01 tháng 9 năm 2019.

Đã có Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp đối với di vật, cổ vật

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BVHTTDL quy định quy trình giám định tư pháp đối với di vật, cổ vật.

Xây dựng Khu Di tích lịch sử Sở Chỉ huy - Nơi công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 3 tại xã Ea Tir, huyện Ea H’leo

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản số 5135/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xây dựng Khu Di tích lịch sử Sở Chỉ huy - Nơi công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 3 tại xã Ea Tir, huyện Ea H’leo.

Cho chủ trương xây dựng Khu Di tích lịch sử Sở Chỉ huy - Nơi công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 3 tại xã Ea Tir, huyện Ea H'Leo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Tờ trình số 1143/TTr-SVHTTDL về việc đề nghị UBND tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương xây dựng Khu Di tích lịch sử Sở Chỉ huy

Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

Triển khai Công văn số 2009/BVHTTDL-DSVH ngày 28/5/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao va Du lịch về việc tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

Ban hành Kế hoạch nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, hiện vật phục vụ trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk

Nhằm bổ sung tư liệu, hiện vật, hình ảnh, phim về các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh Tây Nguyên để phục vụ công tác nghiên cứu, trưng bày, từng bước xây dựng Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk

Họp Hội đồng mua hiện vật cho Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk

Ngày 28/5, Hội đồng thẩm định mua hiện vật cho Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk do đồng chí H’Jim Kdoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng đã họp để thẩm định giá mua các hiện vật của Nghệ nhân Võ Văn Hải cho Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk.

Tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị của bảo vật quốc gia

Trên cơ sở Công văn số 1909/BVHTTDL-DSVH ngày 20/5/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị của bảo vật quốc gia, UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 4161/UBND-KGVX,

Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND tỉnh vừa có văn bản số 4131/UBND-KGVX, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ phục hồi di tích.

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE