Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú lần thứ 3 năm 2021 lĩnh vực Di sản phi Văn hóa vật thể

Cập nhật lúc: 21:55 16/09/2020

Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú lần thứ 3 năm 2021 vừa họp xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể. Tham dự cuộc họp có các thành viên trong Hội đồng xét tặng; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét tặng H’Yim Kdoh, chủ trì cuộc họp.

Các thành viên Hội đồng họp xét tặng

Theo đó, có 24 nghệ nhân được đề nghị xét tặng, trong đó có 01 Nghệ nhân ưu tú được xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, 23 Nghệ nhân được xét tặng Nghệ nhân ưu tú.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét tặng H’Yim Kdoh phát biểu tại cuộc họp

Sau khi nghiên cứu thành tích của các nghệ nhân, đối chiếu với tiêu chuẩn xét tặng theo quy định, Hội đồng đã thống nhất đề nghị Hội đồng Trung ương xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân cho 01 Nghệ nhân ưu tú Điểu KLung, Buôn Til B, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn và Nghệ nhân ưu tú cho 22 Nghệ nhân. Danh sách 22 nghệ nhận được đề nghị xét tặng Nghệ Nhân ưu tú

01. Nghệ nhân Y Duê Niê (Ama Pur), Buôn Kõ Siêr, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột.

02. Nghệ nhân Y Sơn Niê (Aê H’Mưa), Buôn Kmrơng Prông A, xã Ea Tur, thành phố Buôn Ma Thuột.

03. Nghệ nhân Y Nguk Niê (Aê Xoang), Buôn Huk B, xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar.

04. Nghệ nhân Y Jam Êban (Aê Hnăn), Buôn Cuôr Đăng A, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar.

05. Nghệ nhân Y Djưng Êban (Ama Nghiang), Buôn Sút M’drang, xã Cư Suê, huyện Cư M’gar.

06. Nghệ nhân Y Răng Ktla (Aê My), Buô.n Triă, xã Ea Tul, huyện Cư M’gar.

07. Nghệ nhân H’ Lăn Êban, Buôn Trấp, thị trấn Buôn Trấp,  huyện Krông Ana.

08. Nghệ nhân H’ Đim Bkrông, Buôn Trấp, thị trấn Buôn Trấp,  huyện Krông Ana.

09. Nghệ nhân H’ Băng Ênuôl, Buôn Trấp, thị trấn Buôn Trấp,  huyện Krông Ana.

10. Nghệ nhân H’ Ăng Niê, Buôn Trấp, thị trấn Buôn Trấp,  huyện Krông Ana.

11. Nghệ nhân Y Kon Êban (Ama Tin), Buôn Rung, Thị trấn Buôn Trấp,  huyện Krông Ana.

12. Nghệ nhân Y Hun Hđơk (Ma Ghen), Buôn Ea Na, xã Ea Na,  huyện Krông Ana.

13. Nghệ nhân Y Đạt Apuốt, Buôn Ka La, xã Dray Sáp,  huyện Krông Ana.

14. Nghệ nhân Hoàng Nông Thụ, Tổ dân phố 2B, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar.

15. Nghệ nhân Y Wơn Niê (Ama Su), Buôn Wiao A, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng.

16. Nghệ nhân Y Yăng MLô, Buôn Wiao A, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng.

17. Nghệ nhân Y Ă MLô (Aê Chiên), Buôn Hồ B, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng.

18. Nghệ nhân Y Djuan Miâo (Aê Lot), Buôn M’Ngoan, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng.

19. Nghệ nhân Lương Thi Mậu, Thôn 8, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn.

20. Nghệ nhân Y Nay Ksơr (Ama Krin), Buôn Tung Tăh, xã Ea Ral, huyện Ea H’leo.

21. Nghệ nhân Y Krai Cil (Ma Lang Liêng), Buôn Jiê Yuk, xã Đắk Phơi, huyện Lắk.

22. Nghệ nhân Y Tang Cil (Ma Krang), Buôn Jiê Yuk, xã Đắk Phơi, huyện Lắk.

Có 01 trường hợp không thuộc đối tượng xét tặng theo Nghị định 62/2014/NĐ-CP là Nghệ nhân H’Krăn Bkrông (Duôn HMen), Buôn Tơ Lơ, xã Ea Na, huyện Krông Ana.

Kết thúc cuộc họp, đồng chí H’Dim Kdoh - Chủ tịch Hội đồng giao cơ quan thường trực Hội đồng là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện hồ sơ, lấy ý kiến Nhân dân và trình Hội đồng cấp Trung ương xét tặng./.

Bích Phượng