Xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử Hang đá Ba tầng

Cập nhật lúc: 09:38 12/03/2020

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 6-3-2020 về việc xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử Hang đá Ba tầng, xã Krông Nô, huyện Lắk.

Hang đá Ba tầng là tên do cán bộ Đội công tác phát động quần chúng, xây dựng căn cứ Khu VI, Đội du kích A1- H10 và đồng bào M’nông, nhân dân tại xã Dak Rơpul (nay là xã Krông Nô), huyện Lắk gọi từ cuộc chiến đấu chống địch càn quét và đánh phá vào vùng căn cứ B5, Khu 6.

Hang đá Ba tầng

Từ cuối 1962 đến năm 1963, địch mở “chiến dịch An Lạc” với qui mô lớn, trọng điểm đánh phá là vùng lưu vực Krông Nô. Hang đá Ba tầng đã được Đội công tác phát động quần chúng, xây dựng căn cứ Khu VI, Đội du kích A1- H10 chọn làm địa điểm hoạt động cách mạng và kêu gọi nhân dân, đồng bào M’nông ở 3 buôn: buôn Liêng Krăk, buôn Yông Hắt và buôn Dôt Rpưl đã di dời vào đây trú ẩn khi bị địch càn quét ném bom, đánh phá buôn làng. Tại địa điểm Hang đá Ba Tầng đã diễn ra trận chiến đấu quyết liệt giữa  một tiểu đội du kích và nhân dân với một đại đội Mỹ - ngụy, chúng dùng cả máy bay ném bom, cho biệt kích đánh vào khu vực này, nhưng Đội du kích đã chiến đấu rất dũng cảm chống lại quân thù, bảo vệ an toàn cho từng người dân M’nông ở vùng căn cứ địa cách mạng.

Ngoài ra, Hang đá Ba tầng còn là nơi tổ chức kết nạp Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho các đồng chí cán bộ, du kích A1 và tổ chức ăn tết đầu Xuân năm 1963 cho bà con đồng bào M’nông trú ẩn trong hang.

Việc xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử Hang đá Ba tầng nhằm giáo dục cho các thế hệ trẻ về truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của cha ông; đồng thời tạo điều kiện để phát triển tuyến du lịch “về nguồn”, thu hút người dân trong và ngoài tỉnh đến tham quan.