Tuyên truyền về Di tích quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột

Cập nhật lúc: 21:39 18/04/2019

Đó chính là nội dung vừa được Ban Tuyên giáo gửi Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tại văn bản số 1255-CV/BTGTU.

Theo đó, ngày 24/12/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1820/QĐ-TTg về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với Di tích Nhà đày Buôn Ma Thuột đồng thời UBND tỉnh cũng ban hành Kế hoạch số 2734/KH-UBND về việc tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 25/4/2019. Đây là dịp để giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị:

Đối với Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh: Xây dựng các tin, bài để tuyên truyền rộng rãi về giá trị, ý nghĩa và tầm vóc to lớn của Di tích quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột; Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột và trưng bày chuyên đề “Di tích quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột trong hệ thống nhà tù, nhà đàv toàn quốc” được tổ chức tại Nhà đày Buôn Ma Thuột, số 17 đường Tán Thuật, thành phố Buôn Ma Thuột.

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc: Chỉ đạo các đơn vị, các tổ chức đảng trực thuộc tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân về giá trị, ý nghĩa và tầm vóc to lớn của Di tích quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột; xây dựng Di tích quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc đối với các thế hệ hôm nay và mai sau góp phần vun đắp tình cảm, niềm tin, giáo dục lý tưởng cách mạng, qua đó mỗi người chúng ta có những hành động, việc làm cụ thể để bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

TV