Tuyên truyền, quảng bá và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

Cập nhật lúc: 15:43 07/10/2020

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 2774/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền quảng bá và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Ảnh minh họa

Mục đích của Kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác gìn giữ, bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu” di sản văn hóa vừa là động lực vừa là mục tiêu” góp phần cho sự phát triển bền vững văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, làm cho trang phục truyền thống trở nên phổ biến hơn trong cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, nâng cao lòng tự hào, ý thức bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống các dân tộc; giữ gìn và lan tỏa nét đẹp văn hóa giản dị, gần gũi trong cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày, thúc đẩy phát triển nghề thủ công truyền thống gắn với phát triển du lịch.

Việc truyên truyền, quảng bá và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số rất ít người gắn với phát triển du lịch thông qua nghề thủ công truyền thống dệt thổ cẩm được thực hiện theo phương thức đặt hàng tin/bài về các hoạt động bảo tồn, quảng bá và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số rất ít người gắn với phát triển du lịch thông qua nghề thủ công truyền thống (trên sóng phát thanh và truyền hình VOV) trong thời gian Quý IV năm 2020 tại các tỉnh vùng đồng bào dân tộc miền núi.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, quảng bá và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020 cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc qua Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xem văn bản tại đây

Duy Hà