Triển lãm "Đặc trưng văn hóa các dân tộc Tây Nguyên trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam" được tổ chức vào cuối tháng 5/2021

Cập nhật lúc: 11:09 28/04/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1431/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức trưng bày triển lãm giới thiệu, quảng bá văn hóa các dân tộc vùng Tây Nguyên trong khuôn khổ Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum, năm 2021.

Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc và các đơn vị liên quan tổ chức trưng bày, giới thiệu Triển lãm "Đặc trưng văn hóa các dân tộc Tây Nguyên trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam" trong khuôn khổ Ngày hội.

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I, năm 2021 với chủ đề "Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc vùng Tây Nguyên trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Kon Tum phối hợp với các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương tổ chức sẽ diễn ra tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum trong 03 ngày, từ 28 - 30/5/2021. Ngày hội có sự tham gia của 7 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và Quảng Nam, Bình Phước (mở rộng).

Kinh phí thực hiện thực hiện Triển lãm là kinh phí sự nghiệp (không thường xuyên của đơn vị) năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Duy Hà