Triển khai lập quy hoạch danh lam thắng cảnh thác Thủy Tiên, huyện Krông Năng

Cập nhật lúc: 20:29 16/04/2018

Đó chính là nội dung văn bản số 2905/UBND-NC, ngày 13/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai lập quy hoạch danh lam thắng cảnh thác Thủy Tiên, xã Ea Púk, huyện Krông Năng.

Theo đó, trên cơ sở văn bản số 1358/BVHTTDL-DSVH của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh đã giao UBND huyện Krông Năng làm chủ đầu tư, lập quy hoạch đối với danh lam thắng cảnh thác Thủy Tiên; đồng thời giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng hướng dẫn UBND huyện Krông Năng triển khai việc lập quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh về kinh phí thực hiện./.

Nhi Linh