Tổ chức sưu tầm hiện vật trưng bày tại di tích

Cập nhật lúc: 15:18 17/04/2019

Tại văn bản số 740/SVHTTDL-QLDSVH, ngày 11/4/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Ban quản lý Di tích căn cứ chức năng nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2019, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện sưu tầm tư liệu, hiện vật, hình ảnh để phục vụ trưng bày tại di tích; đồng thời khẩn trương liên hệ và trực tiếp làm việc với Bảo tàng Xô viết Nghệ tĩnh đề nghị phối hợp hỗ trợ hiện vật, cho mượn hoặc sao chụp những tư liệu, hiện vật liên quan đến Nhà đày, để phục vụ trưng bày tại di tích quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột.

Hiện vật đang trưng bày tại di tích

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm kịp thời bổ sung nguồn tư liệu, hiện vật tại di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt đã được xếp hạng, qua đó phục vụ nhu cầu tham quan, học tập, nghiên cứu của Nhân dân, du khách trong nước và quốc tế đến tham quan di tích, đồng thời giới thiệu, quảng bá về di tích để giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau, góp phần bảo tồn văn hóa dân tộc./.

 

 

Võ Phượng