Tổ chức Liên hoan văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk năm 2020

Cập nhật lúc: 15:04 23/04/2020

Thực hiện Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 30/8/2016 của HĐND tỉnh và Kế hoạch 1336/KH-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh về việc tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 30/8/2016 của HĐND tỉnh về bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016-2020. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức Liên hoan văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk năm 2020, dự kiến tổ chức vào tháng 8/2020, tại cụm số 1: Ea H’Leo, Ea Súp, Buôn Đôn, Krông Búk, Cư Mgar; cụm số 2: Buôn Hồ, Ea Kar, Krông Pắc, Krông Năng, M’Đrăk; cụm số 3: Krông Bông, Buôn Ma Thuột, Cư Kuin, Lắk, Krông Ana. Theo đó những nội dung được tổ chức trong Liên hoan lần này là: Diễn tấu các bài chiêng truyền thống của dân tộc bằng các bộ chiêng đồng, chiêng tre; diễn tấu các nhạc cụ liên quan đến văn hóa cồng chiêng; tái hiện nghi lễ, lễ hội dân gian.

Ảnh minh họa

Đây là một sân chơi bổ ích dành cho các đối tượng là những nghệ nhân, diễn viên quần chúng, đang sinh sống, học tập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có cơ hội để gặp gỡ, giao lưu, học tập kinh nghiệm, tăng cường tinh thần đại đoàn kết các dân tộc. Đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 30/8/2016 của HĐND tỉnh về bảo tồn, phát huy di sản văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016 - 2020.

Võ Phượng