Tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ Hai

Cập nhật lúc: 21:56 09/04/2019

Thực hiện Công văn số 1136/B VHTTDL-TĐKT ngày 27/3/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai, UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 2663/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nội vụ.

Theo đó, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan căn cứ chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, tham mưu UBND tỉnh việc tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai cho các nghệ nhân tại tỉnh theo đúng quy định; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 26/4/2019.

Ngày 08 tháng 3 năm 2019, Chủ tịch nước đã ký Quyết định phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” cho 62 nghệ nhân ưu tú; Phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú” cho 561 nghệ nhân; Truy tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” cho 04 nghệ nhân ưu tú; Truy tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” cho 09 nghệ nhân; trong đó tỉnh Đắk Lắk vinh dự có 24 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”. Trên cơ sở  quy định tại khoản 6 Điều 34 Luật Tổ chức Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai cho các nghệ nhân tại địa phương mình; Tiền thưởng do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chi trả theo quy đinh tại điểm b khoản 2 Điều 4 Nghị định số 62/2014/NĐ-CP của Chính phủ./.

Quang Minh