Tiếp tục khai quật khảo cổ lần 2 tại di chỉ thác Hai thuộc thôn 6, xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 07:55 22/10/2021

Ngày 20/10/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2681/QĐ-UBND về việc khai quật khảo cổ.

Hiện vật thu được qua đợt khảo cổ lần 1 - 2021

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với Bảo tàng Đắk Lắk khai quật khảo cổ lần 2 tại di chỉ thác Hai thuộc thôn 6, xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk trong thời gian từ ngày 15/11/2021 đến ngày 15/8/2022, với diện tích khai quật 150m2.

Trong thời gian khai quật, cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích, có trách nhiệm tuyên truyền cho Nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng Đắk Lắk để giữ gìn, bảo quản. Bảo tàng Đắk Lắk, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định./.

Dương Ngyễn