Thị xã Buôn Hồ: Có 02 di tích được xếp hạng di tích cấp tỉnh

Cập nhật lúc: 08:47 25/12/2018

Đó chính là nội dung vừa được Chủ tịch UBND tỉnh ký, ban hành tại Quyết định số 3452/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử Đồn điền Rossi, phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ và Quyết định số 3453/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Trận chiến đấu phòng ngự chốt Buôn Tring năm 1973, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ.

Ảnh: 2. Toàn cảnh Nhà ở và làm việc của chủ Đồn điền Rossi

 

Ảnh: Khuôn viên Địa điểm lưu niệm các chiến sĩ Tiểu đoàn 301  tại buôn Tring

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND thị xã Buôn Hồ thực hiện việc quản lý nhà nước đối với Di tích lịch sử Đồn điền Rossi và Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Trận chiến đấu phòng ngự chốt Buôn Tring năm 1973 theo quy định của pháp luật./.

TV