Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện và di sản văn hóa từ hạng III lên hạng II năm 2018.

Cập nhật lúc: 17:06 17/04/2018

UBND tỉnh vừa có văn bản số 2975/UBND-TH, ngày 17/4/2018, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đăng ký số lượng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện và di sản văn hóa từ hạng III lên hạng II năm 2018.

Theo đó, trên cơ sở văn bản số 1484/BVHTTDL-TCCB ngày 11/4/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan căn cứ số lượng vị trí việc làm, cơ cấu ngạch viên chức chuyên ngành thư viện và di sản văn hóa, nhu cầu của các đơn vị và viên chức; báo cáo số lượng và danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành thư viện và di sản văn hóa từ hạng III lên hạng II năm 2018 (Phụ lục đề cương báo cáo gửi kèm theo) để đăng ký với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch như đề nghị tại Công văn số 1484/BVHTTDL-TCCB nêu trên; tham mưu UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

TV