Thêm 03 di tích được xếp hạng quốc gia

Cập nhật lúc: 22:28 10/09/2017

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã ký các Quyết định xếp hạng Di tích quốc gia đối với 03 di tích thuộc các tỉnh: Hưng Yên, Quảng Ngãi, Phú Yên, gồm:

1. Di tích lịch sử Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên (Quyết định số 3375/QĐ-BVHTTDL,  ngày 06/9/2017).

2. Di tích kiến trúc nghệ thuật đình An Định thuộc xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi (Quyết định số 3377/QĐ-BVHTTDL, ngày 06/9/2017).

3. Di tích lịch sử Địa điểm diễn ra cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 tại Phú Yên (Nơi diễn ra trận đánh sân bay Khu Chiến và 2 ngôi mộ liệt sĩ tập thể), phường 8 và phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (Quyết định số 3376/QĐ-BVHTTDL, ngày 06/9/2017).

Theo đó, Quyết định cũng quy định khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ. Đồng thời, UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

TV