Thẩm định chiêng và trang phục truyền thống cấp cho cho các buôn đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật lúc: 19:57 06/10/2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức thẩm định chất lượng 3 bộ chiêng được đặt từ các nghệ nhân làng đúc đồng Phước Kiều, tỉnh Quảng Nam chế tác, để cấp cho các buôn đồng bào dân tộc thiểu số ở 3 huyện: Cư M’gar, Ea Súp, Krông Năng.

Các bộ chiêng này do các nghệ nhân có uy tín thẩm định, chỉnh sửa thang âm từng bộ chiêng cho phù hợp với nhịp điệu, đảm bảo yêu cầu về quy chuẩn trước khi bàn giao cho các buôn làng. Được biết, kinh phí đúc chiêng là được trích từ ngân sách Nhà nước chi cho mục tiêu Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Văn hóa cồng chiêng Đắk Lắk, giai đoạn 2016 – 2020. 

Các nghệ nhân đang thẩm định chiêng

Việc cấp chiêng và trang phục truyền thống nhằm khích lệ, động viên tinh thần, nâng cao ý thức trách nhiệm của các nghệ nhân biểu diễn cồng chiêng, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản tiêu biểu này. Được biết, trong đợt này Sở VHTTDL sẽ cấp có 65 bộ trang phục truyền thống cho các buôn dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.