Tập trung xây dựng Khu di tích lịch sử Sở Chỉ huy - Nơi công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 3, xã Ea Tir, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 08:11 02/05/2019

Di tích lịch sử Sở Chỉ huy - Nơi công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 3, xã Ea Tir, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk là Di tich lịch sử cấp tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk xếp hạng tại Quyết định số 3256/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018.

Di tích lịch sử  Sở chỉ huy - Nơi công bố quyết định thành lập Quân đoàn 3 là một trong những địa chỉ đỏ tri ân công lao to lớn của các thế hệ cha anh, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống kiên cường bất khuất của quân và dân Tây Nguyên trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm cứu nước, giáo dục về ý chí quật cường, tinh thần cách mạng cao cả, truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội cho các thế hệ trẻ ở Đắk Lắk nói riêng và cả nước nói chung.

Một góc Khu Di tích lịch sử Sở Chỉ huy - Nơi công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 3 (Ảnh Báo Đắk Lắk)

Nhằm sớm bảo tồn, tôn tạo và đưa Di tích vào phục vụ Nhân dân địa phương, du khách và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã giao cho các Sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các nhiệm vụ sau: (1) Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Quân đoàn 3, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xin y kiến Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương xây dựng Khu Di tích. Đồng thời chủ trì, phối hợp với Quân đoàn 3, các sở, ngành của tỉnh có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo, kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện xây dựng Khu Di tích (Sau khi có chủ trương thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy) và phân công nhiệm vụ cụ thể đến các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành của tỉnh có liên quan tiến hành lập hồ sơ quy hoạch di tích trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan. (2) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Ea H’leo tiến hành đo đạc, xác định cụ thể vị trí, diện tích Khu Di tích; tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy hoạch diện tích đất của Khu Di tích trong Kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn tới. (3) Giao Sở Xây dựng phối hợp với Quân đoàn 3 xem xet thiết kế dự án, chất lượng công trình, quy trình xây dựng công trình… theo đúng quy định của pháp luật. Lưu ý dự án quy hoạch Khu Di tích phải đảm bảo phù hơp với bản sắc các dân tộc Tây Nguyên và truyền thống anh hùng của Quân đoàn 3. (4) Giao Sở Tài chính phối hợp với Quân đoàn 3 nghiên cứu lập dự án kinh phí xây dựng Khi di tích theo đúng quy định; Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt Dự án xây dựng Khu Di tích vào danh mục đầu tư công trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư xây dựng. (5) Huyện Ea H’leo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành kiểm tra, rà soát xác định số hộ dân hiện đang xâm canh, lấn chiếm đất quy hoạch Khu Di tích; khoanh vùng, quản lý, đồng thời tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân trên địa bàn huyện về ý nghĩa, giá trị của Khu Di tích để cùng bảo tồn và phát huy truyền thống lịch sử.

Hy vọng, với sự nổ lực quyết tâm cao của tỉnh Đắk Lắk và Quân đoàn 3, Di tích lịch sử Sở Chỉ huy - Nơi công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 3 sẽ sớm được tôn tạo, tu bổ và phát huy tốt, đặc biệt sẽ hoàn thành giai đoạn 1 của dự án Khu Di tích vào đúng dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Quân đoàn 3 (26/3/1975 - 26/3/2020).

Duy Hà