Tập huấn công tác tuyên truyền bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu cho cán bộ làm công tác văn hóa và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới

Cập nhật lúc: 15:15 10/07/2018

Sáng 10/7, Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức khai mạc lớp tập huấn công tác tuyên truyền bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu cho cán bộ làm công tác văn hóa và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk năm 2018. Tham dự lớp tập huấn có 80 học viên là những cán bộ làm công tác văn hóa ở các xã, các già làng, trưởng buôn, người có uy tín ở cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk.

Bà Trần Thị Bích Huyền – Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Bà Trần Thị Bích Huyền – Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc cho biết, thời gian qua công tác phổ biến, tuyên truyền vận động và tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc đã có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, vùng có điều kiện KT-XH khó khăn, công tác này vẫn còn nhiều hạn chế dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, gây bất ổn an ninh biên giới. Trước thực trạng trên, việc tổ chức lớp tập huấn là rất cần thiết trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, bài trừ hủ tục lạc hậu. Đây là những vấn đề trọng tâm, cấp bách và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị với công tác dân tộc nói chung và chính sách văn hóa dân tộc nói riêng.

Ông Nguyễn Văn Hà – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phát biểu tại lớp tập huấn.

Trong thời gian tham gia tập huấn, các học viên được truyền đạt các chuyên đề: Công tác quản lý Nhà nước về gia đình, kiến thức cơ bản về bình đẳng giới, tư vấn về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; xây dựng gia đình văn hóa, buôn làng văn hóa; phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đảm bảo an ninh trật tự cơ sở; bảo vệ không gian, môi trường văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống…

Các học viên tham dự lớp tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao và phát huy vai trò của cán bộ văn hóa xã, người có uy tín nhằm tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của đồng bào trong việc chấp hành tốt các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống, thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Lớp tập huấn kết thúc vào ngày 12/7.

Ama Phong