Tăng cường công tác phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp tại bảo tàng và di tích

Cập nhật lúc: 13:30 28/05/2018

Đó chính là nội dung vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố tại văn bản số 2203/BVHTTDL-DSVH.

Theo đó, để tăng cường công tác phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp tại bảo tàng và di tích, Bộ VHTTDL đề nghị các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hoá và Thể thao chỉ đạo các bảo tàng, ban/trung tâm quản lý di tích trên địa bàn khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ: Một là rà soát các phương án phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp; kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị liên quan tới công tác bảo vệ, bảo quản nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho tài liệu, hiện vật đang được lưu giữ, trưng bày tại bảo tàng và di tích trong mùa mua bão. Hai là tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp cho đội ngũ viên chức bảo tàng, ban/trung tâm quản lý di tích, người trực tiếp trông coi di tích và khách tham quan./.

TV