Tạm dừng tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ Itại tỉnh Kon Tum, năm 2021

Cập nhật lúc: 17:57 06/05/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành văn bản số 1442/BVHTTDL-VHDT về việc tạm dừng tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ Itại tỉnh Kon Tum, năm 2021.

Ảnh minh họa

Văn bản nêu rõ, ngày 25 tháng 01 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 357/QĐ-BVHTTDL về việc tổ Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum, năm 2021.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã chủ trì, phối hợp với các địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung, điều kiện và huy động lực lượng diễn viên, nghệ nhân, vận động viên quần chúng đồng bào dân tộc tích cực tập luyện, chuẩn bị cho việc tổ chức Ngày hội vào cuối tháng 5 năm 2021 tại tỉnh Kon Tum.

Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở báo cáo tạm hoãn tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I, năm 2021 tại Công văn số 569/SVHTTDLQLVH ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo tạm dừng thời gian tổ chức Ngày hội nói trên. Thời gian cụ thể để tổ chức Ngày hội sẽ thông báo sau.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo tới các ban, bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày hội và các đơn vị, địa phương có liên quan được biết và phối hợp thực hiện.

Dương Nguyễn