Sẽ trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú trong Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020

Cập nhật lúc: 15:13 17/08/2019

Đó chính là nội dung vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý tại văn bản số 6676/UBND-KGVX.

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đồng ý chủ trương tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 và Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ và giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình để tổ chức lễ trao tặng đảm bảo thời gian, long trọng, tiết kiệm và hiệu quả.

Tại Quyết định số 355/QĐ-CTN, ngày 08/3/2019 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tỉnh Đắk Lắk vinh dự có 24 nghệ nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước cao quý này. 24 nghệ nhân Ưu tú đang nắm giữ loại hình di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Đắk Lắk, gồm: Lĩnh vực nghệ thuật trình diễn dân gian (15 nghệ nhân); nghệ thuật trình diễn dân gian và tri thức dân gian (04 nghệ nhân); tập quán xã hội và tín ngưỡng (01 nghệ nhân); tri thức dân gian (03 nghệ nhân); ngữ văn dân gian (01 nghệ nhân)./.

TV