Phòng chống cháy, nổ tại các Bảo tàng và Di tích

Cập nhật lúc: 16:55 02/05/2019

Cục Di sản văn hóa vừa có văn bản số 277/DSVH-BT, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Bảo tàng quốc gia và Bảo tàng chuyên ngành về phòng, chống cháy, nổ ở Bảo tàng và Di tích năm 2019.

Biệt Điện Bảo Đại

Theo đó, đề nghị các đơn vị: (1) Tăng cường phòng, chống cháy, nổ nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho di tích và các tài liệu, hiện vật đang được lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng và Di tích. (2) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống cháy, nổ cho cán bộ Bảo tàng và Di tích cũng như khách tham quan. (3) Xây dựng các phương án, trang thiết bị đảm bảo ứng phó kịp thời trong trường hợp cháy, nổ và phương án cứu nạn, cứu hộ tại đơn vị.

Chùa Khải Đoan, Tp Buôn Ma Thuột

Tài liệu tham khảo cho các đơn vị được đăng tải trên website: www.dsvh.gov.vn/phòng chống rủi ro./.

TV