Phối hợp lập hồ sơ xếp hạng di tích Khu căn cứ kháng chiến Čư Jŭ - Dliê Ya

Cập nhật lúc: 10:46 21/09/2021

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản số 9000/UBND-KGVX gửi UBND tỉnh Gia Lai đề nghị lập hồ sơ xếp hạng di tích Khu căn cứ kháng chiến Čư Jŭ - Dliê Ya nằm trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ảnh minh hoạ (Hà Phương)

Khu căn cứ kháng chiến Čư Jŭ - Dliê Ya là căn cứ xuyên suốt từ đầu cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) và kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1965) và (1973 - 1975) - Đây là căn cứ đầu não, gắn liền với sự phát triển của cách mạng tỉnh Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Khu căn cứ này chứa đựng nhiều chiến công hiển hách và ghi dấu sự trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cùng với cả nước đánh thắng quân xâm lược, bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Đây còn là nơi bảo vệ và lưu thông tuyến hành lang chiến lược nối liền từ Bắc vào Nam, từ các tỉnh Duyên hải miền Trung lên Tây Nguyên, để vận chuyển sức người, sức của từ hậu phương ra tiền tuyến, là nơi đưa đón các đồng chí lãnh đạo từ Trung ương vào chiến Khu. Tuy nhiên, theo Nghị quyết của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 12/8/1991 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thì hiện nay, Khu căn cứ kháng chiến Čư Jŭ - Dliê Ya thuộc địa phận xã Uar và xã Cư Drăng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

Để Khu căn cứ kháng chiến Čư Jŭ - Dliê Ya sớm được xếp hạng di tích quốc gia theo đúng giá trị lịch sử quý báu của Khu căn cứ và nguyện vọng của các thế hệ lão thành cách mạng và Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị UBND tỉnh Gia Lai: (1) Thống nhất chủ trương lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử Khu căn cứ kháng chiến Čư Jŭ - Dliê Ya. (2) Trong trường hợp di tích đáp ứng các tiêu chí xếp hạng theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa, UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai xây dựng hồ sơ khoa học xếp hạng di tích, cung cấp tư liệu lịch sử, lời kể nhân chứng..., cũng như xin ý kiến bằng văn bản của Viện Lịch sử quân sự Việt Nam xác nhận địa điểm, sự kiện, nhân vật lịch sử, đánh giá giá trị của di tích để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh Gia Lai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định.

Dương Nguyễn