Phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức hoạt động của Bảo tàng tỉnh để thu hút khách tham quan và phát triển du lịch”

Cập nhật lúc: 15:42 11/10/2018

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 2475/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức hoạt động của Bảo tàng tỉnh để thu hút khách tham quan và phát triển du lịch” .

Theo đó, UBND tỉnh Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND thành phố Buôn Ma Thuột và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Đề án.

Tại Đề án cũng đã đưa ra mục tiêu tổng quát là đổi mới hình thức hoạt động để Bảo tàng tỉnh phát triển toàn diện, trở thành thiết chế văn hóa phục vụ cộng đồng, cùng cộng đồng chung tay, góp sức vào việc bảo tồn vả phát huy di sản văn hóa dân tộc, trở thành nơi giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ; đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, hoạt động theo hướng “bảo tàng động”; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào hoạt động của Bảo tàng, để xứng tầm với Bảo tàng hạng I quốc gia đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng; phấn đấu phát triển thành Bảo tàng Tây Nguyên vào năm 2025 và tự chủ một phần ba (1/3) nguồn kinh phí hoạt động vào năm 2030 đồng thời cũng đưa ra một số mục tiêu cụ thể, như: Giữ vững Bảo tàng hạng I Quốc gia đã được xếp hạng; đảm bảo các điều kiện để tổ chức hoặc đăng cai tổ chức các hội thảo khoa học cấp quốc gia và quốc tế; Tập trung nghiên cứu, sưu tầm, bổ sung hiện vật tại tỉnh và khu vực Tây Nguyên để phấn đấu phát triển thành Bảo tàng Tây Nguyên vào năm 2025; Đầu tư, xây dựng, cải tạo nâng cấp các hạng mục công trình nhằm đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ: Sa bàn Chiến thắng Buôn Ma Thuột (theo công nghệ hiện đại); Khu trưng bày và trải nghiệm ngoài trời; Mở rộng căn tin bổ sung dịch vụ ẩm thực Tây Nguyên; cửa hàng lưu niệm phục vụ khách tham quan;  Sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo quản lý, nhân viên phù hợp với trình độ chung trong nước và quốc tế, hướng đến chuyên nghiệp cao, cụ thể: Phấn đấu đến năm 2025: Hơn 1/3 lãnh đạo quản lý và nhân viên có trình độ đào tạo sau đại học; 50% lãnh đạo quản lý và nhân viên sử dụng thông thạo tiếng Anh; 50% lãnh đạo quản lý và nhân viên sử dụng thông thạo tiếng Êđê; 100% nhân viên được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm;  Phấn đấu đến năm 2025, đón tiếp và phục vụ gần 250.000 lượt khách tham quan, tăng trưởng bình quân lượt khách và doanh thu giai đoạn 2018-2025 đạt 20%/năm.

Ảnh: Một số hiện vật trưng bày tại Bảo tàng

Đề án được phê duyệt là điều kiện thuận lợi để Bảo tàng Đắk Lắk chủ động triển khai thực hiện các nội dung nhằm đổi mới hoạt động cũng như nâng cao chất lượng phục vụ du khách đến tham quan góp phần bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc của tỉnh Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung./.

Minh Long