Phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động bảo tàng gắn với phát triển du lịch”.

Cập nhật lúc: 20:19 05/01/2019

Đó chính là nội dung vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt tại Quyết định số 4788/QĐ-BVHTTDL, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao/Sở Du lịch các tỉnh, thành phố.

Theo đó, với mục tiêu tạo sự chuyển biến căn bản cả về nhận thức và hành động trong quá trình tổ chức hoạt động để các bảo tàng bắt kịp với xu thế phát triển của xã hội thực sự trở thành trung tâm giáo dục thường xuyên về truyền thống yêu nước, tinh thần dũng cảm kiên cường đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, ý thức giữ gìn, tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc; là lựa chọn ưu tiên trong những hình thức khám phá, vui chơi giải trí, đủ sức hấp dẫn, thu hút đông đảo công chúng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và phát triển du lịch.

Ảnh: Nguyên Bộ trưởng Bộ VHTTDL Phạm Quang Nghị thăm quan Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk

Về mục tiêu cụ thể đến năm 2021: Các bảo tàng được đổi mới cả về nội dung và hình thức hoạt động, trong đó tập trung nâng cao chất lượng công tác trưng bày, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các hoạt động giáo dục, trải nghiệm, dịch vụ phục vụ khách tham quan và tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch; Số lượng khách tham quan bảo tàng hàng năm tăng bình quân 10%, trong đó ưu tiên phát triển đối tượng khách tham quan là học sinh, sinh viên; Đội ngũ viên chức, người lao động của các bảo tàng được nâng cao về kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ và tính chuyên nghiệp trong các hoạt động phục vụ để đem tới sự hài lòng đối với khách tham quan.

Đối tượng thực hiện là các bảo tàng công lập (gồm 126 bảo tàng).

Về các nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Đổi mới nội dung, hình thức trưng bày và giới thiệu di sản văn hóa tại bảo tàng để khắc phục tình trạng trùng lặp giữa các bảo tàng thuộc loại hình lịch sử xã hội, bảo tàng cấp tỉnh và sự khô cứng, thiếu hấp dẫn của các trưng bày hiện tại; Đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động, đưa bảo tàng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các đối tượng công chúng, từng bước xây dựng và nâng cao thương hiệu của bảo tàng; Đổi mới, mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ đáp ứng nhu cầu đa dạng của các đối tượng công chúng; Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch; Đổi mới chương trình, nội dung và phương thức đào tạo nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực bảo tàng.

Ảnh: Trải nghiệm tại Khu du lịch sinh thái Troh Bư, huyện Buôn Đôn

Tại văn bản, cũng đưa ra các giải pháp thực hiện, như: Giải pháp về tăng cường quản lý, chỉ đạo, điều hành; Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực; Giải pháp về cơ chế, chính sách và tài chính; Giải pháp về tăng cường sự gắn kết hoạt động của các bảo tàng với các doanh nghiệp du lịch; Giải pháp về tuyên truyền; Giải pháp về đẩy mạnh hợp tác quốc tế./.

Minh Long