Mở lớp truyền dạy đánh cồng chiêng năm 2019 cho học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tại Trường Đại học Tây Nguyên

Cập nhật lúc: 14:41 15/08/2019

Theo kế hoạch, trong tháng 8/2019 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức mở lớp truyền dạy đánh cồng chiêng năm 2019 cho học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số đang học tại Trường Đại học Tây Nguyên. Đây là một trong những nội dung nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 30/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk về bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016 - 2020. Thông qua việc mở lớp truyền dạy đánh cồng chiêng sẽ trang bị những kiến thức cơ bản về bộ cồng chiêng, kỹ năng đánh chiêng và diễn tấu cồng chiêng cho các em học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số của Trường Đại học Tây Nguyên; góp phần tăng cường mạng lưới trao truyền văn hóa cồng chiêng cho học sinh, sinh viên để các em tự hào và trân trọng về vốn văn hóa cồng chiêng vô cùng quý báu, tiếp tục kế thừa, gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc, trong tương lai sẽ trở thành những hạt nhân văn hóa, tích cực tham gia các hội thi, hội diễn, liên hoan giao lưu văn hóa, văn nghệ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng trong nhà trường và cộng đồng. Hy vọng với nỗ lực của ngành Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, việc truyền dạy cồng chiêng tại Trường Đại học Tây Nguyên sẽ có sức lan tỏa rộng khắp và lâu dài đến hệ thống các trường học trong toàn tỉnh.

Võ Phượng