Liên hoan văn hóa cồng chiêng tỉnh Đăk Lắk năm 2020

Cập nhật lúc: 23:01 27/11/2020

Ngày 27/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Liên hoan văn hóa cồng chiêng năm 2020 với chủ đề “Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng trong xu thế hội nhập”.

Giám đốc Sở VHTTDL Thái Hồng Hà trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia

Tham gia liên hoan có gần 450 nghệ nhân, diễn viên quần chúng của 15 đoàn thuộc 15 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Các đơn vị mang về liên hoan với các tiết mục hòa tấu, độc tấu nhạc cụ dân tộc, đơn ca, song ca các làn điệu dân ca kết hợp trình diễn và phục dựng các nghi lễ, lễ hội.

Một tiết mục tại Liên hoan

Liên hoan cũng là hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước và kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2020). Thông qua liên hoan, nhằm góp phần bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc Việt Nam, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và Nghị quyết số 33 - NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.  Liên hoan là dịp để các nghệ nhân, diễn viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu văn hóa nghệ thuật gắn với diễn tấu cồng chiêng, tô thắm thêm tình đoàn kết các dân tộc anh em; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Giám đốc Sở VHTTDL Thái Hồng Hà trao Giải toàn đoàn cho các đơn vị xuất sắc

Kết thúc Liên hoan, Ban tổ chức đã trao 5 giải A, 10 giải B, 15 giải C và 4 giải phụ "Đội chiêng trẻ xuất sắc", "Tiết mục trình diễn lễ hội xuất sắc", "Nghệ nhân lớn tuổi xuất sắc" và "Nghệ nhân nhỏ tuổi xuất sắc". Giải Nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Ea H’Leo.

Một số hình ảnh tại Liên hoan