Lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân có hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể do Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ trình Hội đồng cấp Nhà nước

Cập nhật lúc: 21:39 15/07/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản số 2381/BVHTTDL-TĐKT gửi Trung tâm Công nghệ thông tin đề nghị đăng danh sách cá nhân có hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể do Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ trình Hội đồng cấp Nhà nước.

Ảnh minh họa

Văn bản nêu rõ, thực hiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 15 Nghị định số 62/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Trung tâm Công nghệ Thông tin đăng danh sách 71 cá nhân có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và 600 cá nhân có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể được Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét, trình Hội đồng cấp Nhà nước lên Cổng Thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến của nhân dân từ ngày 07/7/2021 đến hết ngày 27/7/2021 trước khi Hội đồng cấp Nhà nước tổ chức phiên họp theo quy định./.

Xem nội dung văn bản tại đây

Dương Nguyễn