Kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ XIII ngày 23/11/2017

Cập nhật lúc: 15:57 08/11/2017

Trên cơ sở văn bản số 4483/BVHTTDL-DSVH ngày 20/10/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ XIII -23/11/2017, ngày 03/11/2017, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 8715/UBND- KGVX  giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ nội dung chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để triển khai thực hiện các nội dung theo quy định.

Ngày 07/11/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 1970/KH-SVHTTDL tổ chức tọa đàm kỷ niệm Ngày di sản văn hóa Việt Nam.

Theo đó, buổi tọa đàm sẽ được tổ chức vào lúc 14 giờ, ngày 23/11/2017 nhằm ôn lại truyền thống của Ngành, là dịp để cán bộ, công chức, viên chức – những người đang công tác trong lĩnh vực di sản văn hóa có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm về công tác chuyên môn, tăng cường đoàn kết, tổ chức các hoạt động văn hóa di sản theo hướng đổi mới, sáng tạo.

 

 

ML