Khoanh vùng bảo vệ di tích quốc gia thắng cảnh thác Drai Kpơr

Cập nhật lúc: 21:46 29/01/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh vừa phối hợp với UBND huyện Ea Kar thống nhất số hóa bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ Di tích quốc gia thắng cảnh thác Drai Kpơr.

Thác Drai Kpơr nằm trên địa bàn xã Cư Bông, huyện Ea Kar, được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích quốc gia tại Quyết định số 105/2004/QĐ-BVHTT ngày 15-12 2004.

Thác có chiều dài hơn 100 m, độ cao 30 m, rộng khoảng 50 m nước. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, rừng Kpơr là căn cứ cách mạng.

 Di tích quốc gia thắng cảnh thác Drai Kpơr
 

Các đơn vị thống nhất số hóa bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ Di tích quốc gia thắng cảnh thác Drai Kpơr với diện tích là 400 ha, trong đó diện tích bảo vệ khu vực I là 10,62 ha, khu vực bảo vệ II là 389,38 ha; tiến hành xây dựng các phương án bảo vệ và phát huy di tích như: cắm biển chỉ dẫn di tích, cắm mốc…

Mai Sao