Khai mạc Lớp Xây dựng chương trình Lễ hội và Truyền dạy đánh chiêng - nhạc cụ dân tộc năm 2019

Cập nhật lúc: 13:18 21/10/2019

Sáng 22/10, Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức khai giảng lớp Xây dựng chương trình Lễ hội và Truyền dạy đánh chiêng - nhạc cụ dân tộc năm 2019 cho hơn 60 học viên đang công tác tại Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa của 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và 3 đơn vị lực lượng vũ trang: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Lữ đoàn Đặc công 198, Trại giam Đắk Tân...

Học viên tham gia lớp tập truyền dạy

Trong thời gian 10 ngày (21-30/10), các họa viên sẽ được truyền đạt các nội dung: Phương pháp viết kịch bản lễ hội dân gian, Lễ hội văn hóa hiện đại; Giới thiệu đặc tính cấu tạo và nguyên lý phát âm độc đáo của một số loại nhạc cụ dân tộc Tây nguyên; Các phương thức diễn tấu nhạc cụ thuộc bộ gõ và bộ thổi trong nhạc cụ Tây Nguyên; Cách biên soạn phần phối hợp các nhạc cụ trong  các tác phẩm hòa tấu, độc tấu, và phần đệm cho ca khúc; Cải biên và khai thác các nhạc cụ truyền thống. Kỹ năng diễn tấu nhạc cụ gõ, Kỹ thuật gõ; Nhạc cụ thổi Đing Puốt, Ky pah. Tập một số bài chiêng Ê đê và M’Nông...

Ông Đặng Gia Duẩn, Phó Giám đốc Sở VHTTDL phát biểu chỉ đạo lớp truyền dạy

Thông qua lớp học, nhằm mục đích gìn giữ, bảo tồn và phát huy có hiệu quả di sản Văn hóa cồng chiêng, từng bước khôi phục Không gian văn hóa cồng chiêng trong đời sống cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk; phát triển văn hóa - du lịch trong thời kỳ hội nhập, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đồng thời giúp cho cán bộ phong trào ở cơ sở nắm vững cách xây dựng chương trình, tổ chức các lễ hội; phương pháp, kỹ năng truyền dạy, diễn tấu cồng chiêng và nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên.

Nhà nghiên cứu văn hóa Linh Nga Niê Kdăm đang truyền đạt nội dung "Phương pháp viết kịch bản lễ hội dân gian"