Hội thảo khoa học "Bảo tồn di sản âm nhạc cổ truyền của dân tộc thiểu số ở Trung Bộ và Tây Nguyên"

Cập nhật lúc: 14:00 10/04/2018

Sáng 10/4, tại Bảo tang tỉnh,Viện nghiên cứu Âm nhạc – Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn di sản âm nhạc cổ truyền của dân tộc thiểu số ở Trung Bộ và Tây Nguyên chính sách và thực tiễn”.

Đại biểu tham dự Hội thảo  

Hội thảo nằm trong kế hoạch thực hiện Đề tài nghiên cứu cấp quốc gia về “Những giải pháp cấp bách nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản âm nhạc cổ truyền của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam” do Viện âm nhạc chủ trì thực hiện từ tháng 06/2017 đến tháng 11/2019.

PGS.TS Nguyễn Bình Định – Giảng viên cao cấp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam phát biểu tại Hội thảo 

Mục đích của Hội thảo này nhằm nhìn nhận, đánh giá tình hình bảo tồn các di sản âm nhạc cổ truyền của các dân tộc thiểu số vùng Trung Bộ và Tây Nguyên; khảo sát và tổng kết việc thực thi chính sách liên quan đến bảo tồn âm nhạc cổ truyền của các dân tộc thiểu số. Trên cơ sở đó, đưa ra các định hướng, giải pháp phù hợp cho việc bảo tồn các di sản âm nhạc cổ truyền của các dân tộc thiểu số vùng Trung Bộ và Tây Nguyên trong đời sống hiện nay. 

Nhạc sĩ Linh Nga Niê Kdăm phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các nhà nghiên cứu, các đại biểu đã tập trung bàn thảo các vấn đề: Diện mạo, đặc trưng và những giá trị văn hóa, xã hội, nghệ thuật trong di sản âm nhạc cổ truyền của các dân tộc thiểu số ở Trung bộ và Tây Nguyên. Vai trò, vị trí của các di sản âm nhạc cổ truyền trong đời sống văn hóa của các dân tộc thiểu số ở Trung bộ và Tây Nguyên. Thực trạng bảo tồn di sản âm nhạc cổ truyền  và kết quả thực hiện chính sách bảo tồn, phát huy di sản âm nhạc dân tộc thiểu số ở Trung bộ và Tây Nguyên. Đồng thời, tại Hội thảo, các đại biểu cũng đề xuất những giải pháp phù hợp hiệu quả cho việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản âm nhạc cổ truyền của các dân tộc thiểu số ở Trung bộ và Tây Nguyên.

Ama Phong