Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu việc tham gia Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa Việt Nam – 2018” tại Hà Nội.

Cập nhật lúc: 16:50 11/10/2018

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 8643/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Công văn số 4483/BVHTTDL-VP ngày 03/10/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Theo đó, Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa Việt Nam - 2018” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh, quảng bá tới đồng bào cả nước và bè bạn quốc tế các giá trị di sản thiên nhiên và văn hoá đặc sắc, độc đáo của Việt Nam, đặc biệt những di sản đã được Tổ chức UNESCO vinh danh.

ảnh: Trình diễn nghề làm gốm

Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa Việt Nam – 2018” được tổ chức từ ngày 21.11 đến ngày 23.11.2018 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, gồm các nội dung: Triển lãm “Hành trình di sản văn hóa Việt Nam; Biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa cộng đồng và Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm văn hoá, du lịch tiêu biểu của các địa phương.

Ảnh: Giới thiệu sản phẩm du lịch Đắk Lắk

Tại văn bản, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, xem xét, nghiên cứu các nội dung hoạt động tại Kế hoạch số 4482/KH-BVHTTDL ngày 03/10/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa Việt Nam – 2018”, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 22/10/2018./.

TV