Giao quyền quản lý nhà nước đối với di tích quốc gia Danh lam thắng cảnh thác Drai Yông

Cập nhật lúc: 18:47 14/09/2017

Ngày 11 tháng 9 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã giao cho Ủy ban nhân dân huyện Cư M'gar quyền quản lý nhà nước và bảo vệ, phát huy giá trị di tích quốc gia Danh lam thắng cảnh thác Drai Yông thuộc xã Ea M’nang, huyện Cư  M’gar và xã Cuôi Knia, huyện Buôn Đôn.

Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn và các đơn vị liên quan để quản lý nhà nước và bảo vệ, phát huy giá trị di tích quốc gia Danh lam thắng cảnh thác Drai Yông theo đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ được duyệt.

Dương Duy