Giao quyền quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt: Di tích lịch sử Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (Bến phà Sêrêpốk)

Cập nhật lúc: 15:11 25/11/2021

Ngày 23/11/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 3263/QĐ-UBND về việc giao quyền quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt: Di tích lịch sử Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (Bến phà Sêrêpốk).

Di tích quốc gia đặc biệt: Di tích lịch sử Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (Bến phà Sêrêpốk).

Theo đó, tại Điều 1 của Quyết định đã ghi rõ: Giao quyền quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt: Di tích lịch sử Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (Bến phà Sêrêpốk), xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Khu vực bảo vệ Di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ Di tích trong Hồ sơ.

Di tích quốc gia đặc biệt: Di tích lịch sử Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng tại Quyết định số 2383/QĐ-TTg ngày 09/12/2013. Trên cơ sở đó Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã giao Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị đối với Di tích nói trên theo đúng quy định của pháp luật.

Võ Phượng