Giám sát công tác bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh

Cập nhật lúc: 10:13 11/09/2019

Ngày 30/8/2016, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND về bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016 - 2020, với tổng kinh phí thực hiện là 10.250.000.000 (trong đó: Ngân sách tỉnh là 8.999.500.000 đồng; nguồn kinh phí từ xã hội hóa là 1.250.500.000 đồng).

Mục tiêu của Nghị quyết là cấp trang phục và hỗ trợ kinh phí cho 75 đội chiêng, đội văn nghệ có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng; phấn đấu có trên 70% buôn đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn toàn tỉnh có cồng chiêng; hoàn thành nội dung về thống kê, sưu tầm các bài chiêng cổ, số lượng nghệ nhân truyền dạy, số lượng cồng chiêng; 100% các huyện, thị xã, thành phố được tổ chức các lớp truyền dạy về cách đánh cồng chiêng và chỉnh chiêng; 100% số trường dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh được phổ biến kiến thức và tổ chức sinh hoạt ngoại khóa về văn hóa cồng chiêng.

Liên hoan cồng chiêng trẻ tại huyện Cư M'gar

Nhằm đánh giá, nắm bắt tình hình thực hiện Nghị quyết trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 386/KH-HĐND giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND về bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, sẽ thực hiện việc giám sát trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, huyện Krông Năng, Krông Bông và Cư M’gar đồng thời khảo sát thực tế tại một số buôn, trường Phổ thông dân tộc nội trú được thụ hưởng các chính sách từ Nghị quyết từ ngày 02/10-08/10/2019 và gián tiếp (thông qua báo cáo) đối với các huyện Krông Pắc, Krông Ana, Krông Buk, Ea Súp, Ea H’leo, Ea Kar, Lắk, M’Đrắk, Cư Kuin, Buôn Đôn, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột.

An Nhiên