Đồng ý xây dựng Đề án "Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Buôn Đôn"

Cập nhật lúc: 21:34 03/08/2018

Đó chính là nội dung vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đồng ý tại văn bản số 6290/UBND-KGVX.

Công tác chuẩn bị cho Lễ cúng cầu mùa tại buôn Niêng, xã Ea Nhuôl, huyện Buôn Đôn

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xét đề nghị công nhận “Lễ hội Văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn” là Lễ hội cấp tỉnh và là một trong những hoạt động của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019, UBND tỉnh đã đồng ý để Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn xây dựng Đề án “Lễ hội Văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn” đồng thời giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với UBND huyện Buôn Đôn và các đơn vị liên quan thẩm định Đề án theo đúng quy định./.

 

Nhị Bình