Đồng ý để Bảo tàng Đắk Lắk khai quật khảo cổ tại xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông

Cập nhật lúc: 16:27 11/10/2018

Đó chính là nội dung vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép tại Quyết định số 3729/QĐ-BVHTTDL về việc khai quật khảo cổ.

Theo đó, cho phép Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk khai quật khảo cổ tại Điểm thôn 2, thuộc xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, thời gian từ ngày 09/10/2018 đến ngày 20/11/2018, diện tích khai quật 100 m2.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị trong thời gian khai quật, Bảo tàng cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; Có trách nhiệm tuyên truyền cho Nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa; Những hiện vật  trong qúa trình khai quật phải được nhập vào Bảo tàng Đắk Lắk để giữ gìn, bảo quản, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và  phát huy những giá trị hiện vật khi khai quật.

Ảnh: Dấu tích Chăm tại thôn 2, xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Bảo tàng tỉnh chậm nhất ba tháng sau khi kết thúc đợt khai quật phải có báo cáo sơ bộ và sau một năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa đồng thời khi công bố kết quả của đợt khai quật cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa./.

An Nhiên