Đồng ý chủ trương lập hồ sơ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Cập nhật lúc: 14:46 11/09/2018

Nhằm tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị tiềm năng của di tích đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thống nhất để tỉnh Đắk Lắk lập hồ sơ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với di tích lịch sử Nhà tù Buôn Ma Thuột, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã trình và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất chủ trương cho tỉnh lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với di tích lịch sử Nhà tù Buôn Ma Thuột  tại văn bản số 3668/BVHTTDL-DSVH của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ảnh: Một cảnh trong Nhà đày Buôn Ma Thuột

Tại văn bản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị đơn vị căn cứ vào Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL, ngày 14/7/2011 của Bộ quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh để hoàn thiện thành phần và thể thức hồ sơ trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30/9/2018./.

TV