Địa điểm lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến được xếp hạng di tích quốc gia

Cập nhật lúc: 08:54 27/10/2017

Bộ VHTTDL vừa có quyết định về việc xếp hạng di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến (Trung đoàn 52).

Theo đó, Quyết định số 4012/QĐ-BVHTTDL do Bộ trưởng Bộ VHTTDL ký ngày 25/10 đã quyết định xếp hạng Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến (Trung đoàn 52) tại thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La là di tích lịch sử quốc gia. Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

 Di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến (ảnh mocchau.sonla.gov.vn)

Quyết định yêu cầu UBND nơi có di tích xếp hạng, trong phạm vi và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật nhà nước về di sản văn hóa.

Cũng trong dịp này, Bộ VHTTDL đã xếp hạng Đền thờ Trình Minh tại xã Hà Châu, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa là di tích quốc gia theo Quyết định số 4013/QĐ-BVHTTDL./.

Theo Toquoc.vn