Đề nghị phục dựng, tái hiện nguyên trạng một cụm di tích và lập hồ sơ bổ sung 10 di tích thành phần vào Di tích Quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh.

Cập nhật lúc: 14:15 29/10/2017

Ngày 24/10/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8415/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc xét Công văn số 1869/CT-TH ngày 10/10/2017 của Tổng Cục chính trị - Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc đề nghị phục dựng, tái hiện nguyên trạng một cụm di tích và lập hồ sơ bổ sung 10 di tích thành phần vào Di tích Quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét nội dung đề nghị của Tổng Cục chính trị - Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Mục 1 Công văn số 1869/CT-TH nêu trên, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Quốc phòng. 

daklak.gov.vn