Đẩy nhanh tiến độ trình hồ sơ nghệ thuật Bài chòi là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Cập nhật lúc: 07:33 28/10/2017

Chiều 26.10, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức cuộc họp bàn về việc chuẩn bị hồ sơ nghệ thuật Bài chòi các tỉnh miền Trung.

Tham gia cuộc họp có Trưởng ban Thư ký UNESCO; đại diện Học viện Âm nhạc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, TT Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. 

Cuộc họp bàn về việc chuẩn bị hồ sơ nghệ thuật Bài chòi các tỉnh miền Trung

Cuộc họp đã thông qua báo cáo của các địa phương có hồ sơ nghệ thuật Bài chòi gửi Bộ VHTTDL trình UNESCO công nhận nghệ thuật Bài chòi là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Theo đó, cho đến nay chín tỉnh miền Trung đã hoàn thiện hồ sơ nghệ thuật Bài chòi nói trên.

Ông Nguyễn Vinh Quang, Trưởng Ban thư ký UNESCO (Bộ Ngoại giao Việt Nam) cho biết: “Quá trình làm hồ sơ nghệ thuật Bài chòi diễn ra rất tốt, điều này đã được Uỷ ban UNESCO ghi nhận, hồ sơ nghệ thuật Bài chòi chúng ta đã được chuyển qua Ban Tư vấn đánh giá, Uỷ ban UNESCO. Qua hai cuộc họp ở Paris hồ sơ chúng ta đã qua được năm vòng xét. Trước một tháng, hồ sơ nghệ thuật Bài chòi sẽ được công bố công khai”. Ông Quang đề nghị, các địa phương phải bám sát hồ sơ, cập nhật thống kê con số mới về nghệ nhân, về số đoàn nghệ thuật Bài chòi để báo cáo cụ thể qua các đợt phỏng vấn trực tiếp của Uỷ ban UNESCO.

 Hội Bài chòi Bình Định

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (Bộ VHTTDL) khẳng định: Trải qua các đợt xét duyệt của Ủy ban UNESCO, hồ sơ nghệ thuật Bài chòi chúng ta đã có niềm tin vững vàng. Hiện nay tôi mong rằng các địa phương phải quan tâm hơn nữa, cập nhật điều chỉnh hồ sơ hằng năm thật rõ ràng cụ thể.

Ông Hồ Tấn Cường, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Nam cho rằng: Nghệ thuật Bài chòi các tỉnh miền Trung có không gian rất rộng, chỉ tính riêng không gian nghệ thuật Bài chòi ở Huế, Hội An, Mỹ Sơn đã không giống nhau. Người dân ở các địa phương cảm nhận, tiếp nhận nghệ thuật Bài chòi cũng theo cách riêng. Do vậy, chúng ta phải thống nhất với nhau về những cái chung nhất, để từ đó chúng ta có hồ sơ nghệ thuật Bài chòi cụ thể, đồng bộ về tiêu chí đánh giá, nghệ thuật và hình thức nghệ thuật cụ thể, các địa phương sẽ thuận lợi khi cập nhật hồ sơ.

Ông Nguyễn Tuấn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cảm ơn Bộ VHTTDL, Bộ Ngoại giao đã quan tâm, hướng dẫn các địa phương thực hiện hồ sơ trong một quá trình dài. Ông Thành cho rằng, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam là cơ quan tư vấn, cơ quan đầu mối hướng dẫn thực hiện hồ sơ nghệ thuật Bài chòi đã hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện hồ sơ nghệ thuật Bài chòi cho các địa phương. Đồng thời các địa phương phải cố gắng tổng hợp, cập nhật số liệu cần thiết gửi về cơ quan thường trực là UBND tỉnh Bình Định để tổng hợp làm gửi Bộ VHTTDL, đảm bảo công tác xây dựng, bổ sung hồ sơ nghệ thuật Bài chòi nhanh gọn, đầy đủ, chi tiết và số liệu mới nhất.

 

Theo Baovanhoa.vn